Polgári társulás az emberi élet védelmében

A következő cikk a Remény című szlovákiai magyar katolikus hetilapban jelent meg.

 A VITA HUMANA polgári társulás, melynek neve VI. Pál pápa Humanae Vitae c. enciklikájából lett kölcsönözve, az emberi élet védelme céljával alakult meg 2011. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, mely egyben a meg nem született gyermekek világnapja is.

A VITA HUMANA polgári társulás széleskörű tevékenységet folytat, melybe beletartoznak úgy a nevelő előadások, táborok, konferenciák, kiállítások szervezése, mint az életet védő és támogató kiadványok kiadása.

Első projektünk a 2011 nyarán Planinkán megszervezett felvidéki magyar keresztény családok nyári multikulturális táborának szervezése volt. További szervezéseink között említésre méltó a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra való zarándoklataz Udvardon megtartott lelkigyakorlat Somorja és környéke fiataljai részére, a már hagyományosnak mondható adventi koszorúkészítés és mézeskalácssütés, ill. díszítés a helyi r. k. pasztorációs központban. Bekapcsolódtunk a „Közi” (somorjai r. k. ificsoport) segítségével a farsangi plébániabál szervezésébe, valamint a plébániakert rendezésébe, kellékeinek beszerzésébe).

2012 januárjában a Győrben megrendezésre került IX. Határon Túli Összművészeti Fesztiválon a VITA HUMANAis részt vett az élet védelméről és tiszteletéről szóló festménytárlattal és felszólalással, májusban ugyanezt az anyagot a budapesti Asszonyházban állították ki.

Fontos rendszeres tevékenységünk a hetente megtartott, magyar hagyományokra épülő zenés-bábos-mesés foglalkozás a legkisebbek (0-4 évesek és szüleik) számára2012-ben sikerült kiadnunk „Zsipp-zsupp, hojda-hojda” címmel „babazenés” kétnyelvűgyűjteményünket, mely 190 magyar és szlovák népi mondókát, gyermekjátékdalt, népdalt és szójátékot tartalmaz. A gyűjteményben témakörök szerint vannak összeválogatva mindkét nemzet remekei. A népi hagyományból merített dalok, mondókák és a hozzájuk kapcsolódó játékleírások, ölbeli játékok, nagyban elősegítik a gyermek és felnőtt közötti kapcsolat elmélyülését és sokrétűen fejleszti a pici gyermeket. Ennek a gyűjteménynek legismertebb dalaiból összeállított csokor (összesen 42 dal) CD- változatban is megjelent 2014 decemberében. A hanghordozón a csengő gyerekhangokon előadott dalok mellett népi hangszerek hangzásával is megismerkedhetnek a kicsik.

Az élet és család védelme témakörben három, vetítéssel egybekötött előadásunk készült el, melyeket már több ízben adtunk elő a somorjai alap- és középiskolásoknak. Tevékenységünk legfontosabbcélkitűzése a természetes családtervezés propagálása, ennek megismertetése minden érdeklődővel. 2014-ben szerveztük meg MUDr. Štefan Horváth vezetésével szlovák nyelven, Somorján első ízben a „Felelősségteljes szülőség” c. egynapos kurzust, melynek központi része a Billings-módszer ismertetése volt. Ezt az előadássorozatot szeretnénk az idén Komáromban meghirdetni magyar nyelven magyarországi orvosok segítségével.

Két éve működik a Vita Humana Női Énekkar, melynek fő célkitűzése a hagyományőrzés. Az énekkar eddig két zenés színdarabot vitt a somorjai közönség elé fiatalok segítségével a somorjai Nagyboldogasszony Plébániatemplomban: az „Örömhír” c. húsvéti misztériumjátékot és a „Magyar szentek karácsonya” c. betlehemes játékot. Az énekkar többször szerepelt a sopmrojai Szent István – napok keretén belül. 2014. januárjában Gútoron adott koncertet a helyi r. k. templomban.

Eddig három alkalommal szerveztük meg az ún. „Családi piknik”-et, ahol testileg-lelkileg töltődhettek, találkozhattak Somorja és vidéke magyar keresztény családjai. Ez úton is szeretettel várjuk a környék magyar keresztény családjait a „IV. Családi piknik” – re, melynek tervezett időpontja 2015. május 10. (vasárnap). Április 7-én, az egészségügyi világnap alkalmából kerül sor a somorjai r. k. pasztorációs központban 17:00-órai kezdettel Természetes családtervezés c. előadásra.

Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki munkájával, segítségével, anyagi támogatásával, imáival vagy bármilyen más módon hozzájárult a VITA HUMANA eddigi tevékenységéhez!

Bándy Katalin, a VITA HUMANA elnöke

Tíz élménydús nap 70 somorjai kis- és nagydiáknak Kemencén

A magyarországi Kemencén került sor arra a katolikus ifjúsági táborra, amelyet a somorjai Katolikus Ifjúsági Közösség  karöltve a Kárpát-Medencei Családszervezetek Szövetségével és  a VITA HUMANA polgári társulással szervezett augusztus elseje és tizedike között a Kőrózsa Panzió területén.

A börzsönyi hegyek között elterülő panzió és környéke ideális helyet biztosított a vezetőknek ahhoz, hogy a táborba jelentkező több mint hetven gyerek napjait kitöltsék megannyi érdekes programmal, előadással. A Kőrózsa Panzió idén harmadszor adott otthont a katolikus tábornak.

A tábor Az irgalmasság szentévének jegyében zajlott, a reggeli és esti áhítatok témái az irgalmasság cselekedetei voltak.

A katolikus tábor tíz napja alatt a gyerekek különböző bibliai történeteket láthattak három állandó főszereplő és több mellékszereplő előadásában. A világ teremtésétől egészen Jézus Krisztus haláláig és feltámadásáig kísérhették figyelemmel a Szentírásban foglaltakat.

Láthatták, hogyan vezette ki Mózes a népét az egyiptomi fogságból, követhették Isten és a Sátán párbeszédét Jób könyvéből, Jónás és a cet történetét, az Újszövetségből Krisztus megkeresztelését a Jordán folyóban. Láthatták, hogyan bocsátja el Barabást Poncius Pilátus, hogyan ostoroztatja meg Jézust, és a gyerekek elkísérhették az Isten fiát a keresztúton át a sírba helyezéséig.

A kerettörténet mellett természetesen számos feladat, program és verseny várt a táborlakókra.

A régészkendők elkészítése mellett a teremtés hat napját is megfestették a gyerekek. Az egyes csapatok: a macedónok, egyiptomiak, perzsák, rómaiak, filiszteusok és görögök saját címert készíthettek. A programok között volt méta, kötélhúzás, zsákban ugrálás, pizzasütés, ugróiskola, táncház, Ki mit tud?, és természetesen túra is, melynek keretében a táborlakók felkapaszkodtak Drégely várának romjaihoz. A rövid, de igényes túra jutalma a környező vidékre táruló festői kilátás volt.

A tábor alatt több ízben volt szentmise, ezeket a táborba látogató Klenko Gábor magyarbéli plébános celebrálta. Vasárnap pedig a helyi kemencei Kisboldogasszony-templomban tettek eleget a táborlakók a harmadik parancsolatnak.

A táborlakók és vezetők minden bizonnyal rengeteg élménnyel tértek haza a tíznapos kalandból.

Hálásan Köszönjük a szives támogatók : Somorja Város, Bugár Béla és Hideghéty Ferenc anyagi segitségét!

                                                                                                                                      Kopasz László