Bemutatkozás

Az élet az egyetlen esély, vedd komolyan!
Az élet szépség, csodáld meg!
Az élet boldogság, ízleld!
Az élet álom, tedd valósággá!
Az élet kihívás, fogadd el!
Az élet kötelesség, teljesítsd!
Az élet játék, játszd!
Az élet vagyon, használd fel!
Az élet szeretet, add át magad.
Az élet titok, fejtsd meg!
Az élet ígéret, teljesítsd!
Az élet szomorúság, győzd le!
Az élet dal, énekeld!
Az élet küzdelem, harcold meg!
Az élet kaland, vállald!
Az élet jutalom érdemeld ki!
Az élet élet – éljed! (Teréz anya)

Szervezetünkről

A VITA HUMANA polgári társulás 2011. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén alakult. A világ ezen a napon különösen gondol a meg nem született gyermekekre, azokra, akik bár megfogantak, de nem láthatták meg a napvilágot, mert az édesanyjuk méhén belül vesztették életüket. Ezekről a gyermekekről többen egy kis fehér szalaggal emlékeznek meg ruházatukon.

Szervezetünk az emberi élet védelmében dolgozik, legfőbb célünk, hogy a természetes családtervezést ( Billings-módszert) és a Teen STAR prgramot megismertessükkorunk emberével, különös figyelmet fordítva a fiatal korosztályra.

Missziónk

            Mekkora értéke van az emberi életnek? Az ember élete megismételhetetlen, egyedi, anyagiakban fölbecsülhetetlen! Isten szemében minden ember érték, legyen bár fogyatékkal élő, drogfüggő, alkolproblémákkal küszködő, hajléktalan, vagy magatehetetlenül az ágyban fekvő beteg, Ő  mindannyiunkért feláldozta magát. Minden embernek felbecsülhetetlen az értéke. Valamilyen fogyatékkal születettnek is, a drogosnak, az alkoholistának, a hajléktalannak, az ágyban tehetetlenül fekvő betegnek, mindenkinek. Az Isten szemében minden ember érték, Ő mindenkit szeret, mindenkiért föláldozta életét. Az emberi életet már a fogantatás pillanatától kezdve becsülni és óvni kell,  nem pedig eldobni, kikapartatni az anyaméhből, vagy minden lehetséges eszközzel védekezni a foganás ellen. Örülni kell az életnek, bármily nehéz is! Az életünket ajándékba kaptuk, melyet ugyan megismételni nem lehet, de kiteljesíteni, építeni, szépíteni, szeretni kötelességünk. Ehhez viszont szükséges az embert értékekre nevelni, áldozatot hozni érte, segíteni boldogulását. Ennek tudatában alapítottunk egy polgári társulást az élet védelmében.

Pár mondatban szeretnénk megismertetni a szervezet eddigi-, és készülőben levő munkásságát:

            Munkálkodási körünk elég széles, kezdve a nevelő előadásokkal, táborokkal, konferenciákkal, kiállítások szervezésével, az életet védő és támogató kiadványok kiadásával. 2011 nyarán a Planinkán megszervezett felvidéki magyar keresztény családok nyári multikulturális táborának szervezésébe is aktívan bekapcsolódtunk. A Somorjai Róm. Kat. Plébániával számos rendezvény megszervezésében működtünk együtt (zarándoklat a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra, lelkigyakorlat Somorja és környéke fiataljainak részére Udvardon, adventi koszorúk készítése és mézeskalácssütés, ill. díszítés a pasztorációs központban), melyek megszervezése mára rendszeressé vált.                 Nagyon népszerűvé vált a központunkban hetente megtartott, magyar hagyományokra épülő zenés-bábos-mesés foglalkozás a legkisebbeknek (0-3 évesek és szüleiknek) és az óvodáskorúaknak.

             2012 januárjában a Győrben megrendezésre került IX. Határon Túli Összművészeti Fesztiválon a VITA HUMANA is részt vett az élet védelméről és tiszteletéről szóló festménytárlattal és felszólalással, májusban ugyanez a kiállítás Budapesten is megtekinthető volt.
Három féle vetítéssel egybekötött előadásunk van az élet és család védelme témakörében, mellyel az alap- és középiskolákat szeretnénk megcélozni, illetve tevékenységünk fontos célkitűzése a természetes családtervezés propagálása, megismertetése minden érdeklődővel. Az előadásokat már több iskolában és a város lakosainak is előadtuk.

             Évente megrendezzünk a Családi pikniket, ahol testileg-lelkileg töltődhetnek Somorja és vidéke magyar keresztény-keresztyén családjai.

            Elsőként vettünk részt a Teen STAR program magyar meghonosításában. Felvidéken a Teen STAR program elindításának kezdete 2017 októberére tehető.

Világi Veronika személyében 2017. júniusától angol és német nyelvi oktatója is lett a VITA HUMANA-nak, hiszen a 2-11 éves korosztályúak ügyes nyelvi oktatója.